Välkommen till Lindkvist Data

Lindkvist Data är ett enmansföretag som drivs av mig, Rickard Lindkvist. Jag vänder mig i huvudsak till små och medelstora företag och utvecklar för dessa kundanpassad programvara. Jag har speciellt inriktat mig mot att utveckla avancerade webbtjänster för både internt och externt bruk. Stor del av utvecklingen sker med hjälp av Microsofts ramverk ASP.NET och de senaste verktygen för detta.

/ Rickard Lindkvist

Lindkvist Data logotype